Dokumenty do pobrania

Statut szkoły

Statut – obowiązujący od 1 grudnia 2017 r. Pobierz

Nowelizacja statutu z dnia 21 stycznia 2020 r. Pobierz
Nowelizacja statutu z dnia 30 września 2019 r. Pobierz
Nowelizacja statutu z dnia 28 maja 2019 r. Pobierz
Nowelizacja statutu z dnia 11 maja 2021 r. Pobierz
Nowelizacja statutu z dnia 4 czerwca 2021 r. Pobierz
Nowelizacja statutu z dnia 13 września 2022 r. Pobierz
Nowelizacja statutu z dnia 29 sierpnia 2023 r. Pobierz
Nowelizacja statutu z dnia 21 listopada 2023 r. Pobierz

Regulaminy, plany, programy

Ogólne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii Pobierz
Program wychowawczo-profilaktyczny Pobierz
Zasady organizowania wycieczek szkolnych Pobierz
Zasady podziału na grupy językowe Pobierz
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Pobierz
Zasady postępowanie w sytuacji zaistnienia zdarzenia/wypadku Pobierz
Procedury na wypadek wtargnięcia napastnika Pobierz
Procedury postępowania w szkole w przypadku ujawnienia cyberprzemocy/stalkingu Pobierz
Procedury postępowania wobec agresywnego zachowania ucznia Pobierz
Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zdarzenia Pobierz
Wewnątrzszkolny system „kroków” wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze Pobierz
Zasady korzystanie ze stołówki szkolnej podczas obiadów Pobierz
Regulamin „Szczęśliwego Numerka” Pobierz
Regulamin rady pedagogicznej Pobierz
Procedura wprowadzania zmian w statucie szkoły Pobierz
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza Pobierz
Procedura uzyskania karty rowerowej Pobierz
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej Pobierz

Dokumenty z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dokumenty ppp

Ocenianie - zachowanie

Regulamin zachowania ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 Pobierz
Kryteria ocen zachowania Pobierz

Ocenianie - wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych są takie same jak na ocenę roczną, z zastrzeżeniem że dotyczą treści edukacyjnych, wynikających z rozkładów materiału i zrealizowanych do dnia wystawienia oceny śródrocznej. Termin wystawiania ocen śródrocznych określany jest w każdym roku szkolnym zarządzeniem dyrektora szkoły.

Biologia- wymagania ogólne Pobierz
Biologia klasa 5 Pobierz
Biologia klasa 6 Pobierz
Biologia klasa 7 Pobierz
Biologia klasa 8 Pobierz

Chemia klasa 7 Pobierz
Chemia klasa 8  Pobierz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja wczesnoszkolna Pobierz

Fizyka – wymagania ogólne Pobierz
Fizyka klasa 7 Pobierz
Fizyka klasa 8 Pobierz

Geografia – wymagania ogólne Pobierz
Geografia klasa 5 Pobierz
Geografia klasa 6 Pobierz
Geografia klasa 7 Pobierz
Geografia klasa 8 Pobierz

Historia Pobierz
Historia klasa 4 Pobierz
Historia klasa 5 Pobierz
Historia klasa 6 Pobierz
Historia klasa 7 Pobierz
Historia klasa 8 Pobierz

Informatyka klasa 4 Pobierz
Informatyka klasy 5 i 6 Pobierz
Informatyka klasa 7 Pobierz
Informatyka klasa 8 Pobierz

Język angielski- wymagania ogólne Pobierz

Język niemiecki klasa 7 Pobierz
Język niemiecki klasa 8 Pobierz

Język polski- wymagania ogólne Pobierz
Język polski klasa 4 Pobierz
Język polski klasa 5 Pobierz
Język polski klasa 6 Pobierz
Język polski klasa 7 Pobierz
Język polski klasa 8 Pobierz

Matematyka- wymagania ogólne Pobierz
Matematyka klasa 4 Pobierz
Matematyka klasa 5 Pobierz
Matematyka klasa 6 Pobierz
Matematyka klasa 7 Pobierz 
Matematyka klasa 8 Pobierz

Muzyka klasy 4-7 Pobierz

Plastyka klasa 4-7 Pobierz

Przyroda Pobierz

Technika klasy 4-6 Pobierz

Wiedza o społeczeństwie klasa 8 Pobierz

Wychowanie fizyczne – wymagania ogólne Pobierz
Wychowanie fizyczne klasy 4-6 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasy 7-8 Pobierz

Religia Pobierz

Rozkłady materiału

Biologia klasa 5 Pobierz
Biologia klasa 6 Pobierz
Biologia klasa 7 Pobierz
Biologia klasa 8 Pobierz

Chemia klasa 7 Pobierz
Chemia klasa 8 Pobierz

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8 Pobierz

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1 Pobierz
Edukacja wczesnoszkolna klasa 2 Pobierz
Edukacja wczesnoszkolna klasa 3 Pobierz

Fizyka klasa 7 Pobierz
Fizyka klasa 8  Pobierz

Geografia klasa 5 Pobierz
Geografia klasa 6 Pobierz
Geografia klasa 7 Pobierz
Geografia klasa 8 Pobierz

Historia klasa 4 Pobierz
Historia klasa 5 Pobierz
Historia klasa 6 Pobierz
Historia klasa 7 Pobierz
Historia klasa 8 Pobierz

Informatyka klasa 1 Pobierz
Informatyka klasa 2 Pobierz
Informatyka klasa 3 Pobierz
Informatyka klasa 4 Pobierz
Informatyka klasa 5 Pobierz
Informatyka klasa 6 Pobierz
Informatyka klasa 7 Pobierz
Informatyka klasa 8 Pobierz

Język angielski klasa 1 Pobierz
Język angielski klasa 2 Pobierz
Język angielski klasa 3 Pobierz
Język angielski klasa 4 Pobierz
Język angielski klasa 5 Pobierz
Język angielski klasa 6 Pobierz
Język angielski klasa 7 Pobierz
Język angielski klasa 8 Pobierz

Język niemiecki klasa 7 Pobierz

Język polski klasa 4 Pobierz
Język polski klasa 5 Pobierz
Język polski klasa 6 Pobierz
Język polski klasa 7 Pobierz
Język polski klasa 8 Pobierz

Matematyka klasy 4-8 Pobierz

Muzyka klasa 4 Pobierz
Muzyka klasa 5 Pobierz
Muzyka klasa 6 Pobierz
Muzyka klasa 7

Przyroda klasy 4 Pobierz

Plastyka klasa 4 Pobierz
Plastyka klasa 5 Pobierz
Plastyka klasa 6 Pobierz

Religia klasa 1 Pobierz
Religia klasa 2 Pobierz
Religia klasa 3 Pobierz
Religia klasa 4 Pobierz
Religia klasa 5 Pobierz
Religia klasa 6 Pobierz
Religia klasa 7 Pobierz
Religia klasa 8 Pobierz

Technika klasa 4 Pobierz
Technika klasa 5 Pobierz
Technika klasa 6 Pobierz

Wiedza o społeczeństwie klasa 8 Pobierz

Wychowanie fizyczne klasa 1 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 2 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 4 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 5 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 6 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 7 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 8 Pobierz

Zajęcia sportowe w klasach pływackich klasy 1-3 Pobierz
Zajęcia sportowe  w klasie 2 – piłka ręczna Pobierz
Zajęcia sportowe w klasie 2 – piłka nożna Pobierz
Zajęcia sportowe i wychowanie fizyczne w klasie pływackiej – klasa 4 Pobierz