Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta pedagogiczny - Anna Siekaczyńska

Poniedziałek

7:30 – 11:00

Wtorek

7:30 – 13:30

Środa

7:30 – 13:30

Czwartek

7:30 – 11:00

Piątek

12:00 – 16:00

Program profilaktyki zaburzeń typu grafmotorycznego stanowił integralną część programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły w ramach systemu pomocy uczniom ze specyficznymi problemami edukacyjnymi. Działał w trosce o rozwój grafomotoryczny dziecka w różnych okresach rozwojowo – szkolnych. Realizował obok celów profilaktyczno-terapeutyczno-dydaktycznych nade wszystko cele wychowawcze. Skupił wokół siebie specjalistów, nauczycieli-wychowawców, uczniów i ich rodziców. Wspomagał pozytywne emocje, motywację do pokonywania trudności w sferze grafomotorycznej i edukacyjnej. Zagospodarowywał wolny czas uczniów na przerwach szkolnych.

Srawozdanie z realizacji programu „Profilaktyka zaburzeń typu grafomotorycznego” Pobierz