Historia szkoły

W 2009 roku minęło 80 lat istnienia i działalności Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii przy ul. Kalwaryjskiej 3, noszącej od 1991 roku imię Księcia Janusza. Historia szkoły nr 2 związana jest nierozerwalnie z sięgającą początków XX wieku z historią naszego miasta i jego ówczesnych mieszkańców: Polaków, Żydów, Niemców i Rosjan.

Do wybuchu I wojny światowej funkcjonowały trzy szkoły początkowe: czterooddziałowa męska kierowana przez Szymona Adamca, początkowa szkoła żeńska prowadzona przez Rosjankę Elżbietę Lisiewiczową oraz szkoła początkowa ewangelicko-augsburska z siedzibą w domu modlitwy. Dzieci wyznania mojżeszowego uczęszczały do swojej oddzielnej szkoły.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wszystkie te szkoły zostały połączone w jedną Publiczną Szkołę Powszechną liczącą najpierw cztery, a potem siedem oddziałów. Kierownikiem i założycielem był Szymon Adamiec (1870-1948). Naukę prowadzono w budynku znajdującym się obok Kościoła parafialnego. Szkoła ta dała początek zarówno Szkole nr 1 jak i Szkole nr 2.

Według relacji najstarszych mieszkańców miasta, dzieci rozpoczęły naukę w Szkole nr 2 we wrześniu 1928 roku. W 1933 roku Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 została umieszczona w budynku byłej elektrowni przy ul. Kalwaryjskiej 3. Kierownikiem został Franciszek Sławiński.

szkola2

Sztandar szkoły, który przez tyle lat uświęca wszystkie ważniejsze uroczystości szkolne i miejsko – gminne jest jedną z najcenniejszych pamiątek przeszłości. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się 21 czerwca 1936 roku.

Dzieci uczyły się w tej szkole do lat siedemdziesiątych. W 1973 roku w jednej z sal lekcyjnych zawaliła się część sufitu. Jakby tego było jeszcze za mało wybuchł pożar, który strawił część budynku i całą zgromadzoną dokumentację szkoły. Podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły nr 2 do starego budynku wojskowego.

Od 1 września 1973 roku uczniowie uczęszczali do Szkoły nr 2 mieszczącej się przy ulicy Wojska Polskiego. Miała to być tymczasowa siedziba szkoły, a była nią przez 10 lat. Chociaż dokumentacja budowy nowej szkoły oraz jej lokalizacja zostały sporządzone do czerwca 1974 roku, nowy rok szkolny powitali uczniowie w nowej szkole dopiero 1 września 1983 roku.

szkola1b

Ważną uroczystością było w 1991 roku nadanie imienia szkole. Od tego czasu patronem „dwójki” został Książę mazowiecki Janusz I Starszy. Co roku obchodzone jest uroczyście święto szkoły – Dzień Patrona. Więcej informacji na temat patrona znajdziesz tutaj: