Grupa zadań OPP

Grupa Zadań Organizacji Pożytku Publicznego w Górze Kalwarii

Grupa Zadań Organizacji Pożytku Publicznego w Górze Kalwarii, powstała na mocy Porozumienia podpisanego z Fundacją Sedeka zadeklarowała działalność na rzecz:

  • osób niepełnosprawnych (priorytetem będą dzieci uczęszczające do naszych szkół)
  • wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
  • wspierania i upowszechnia kultury fizycznej i sportu
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody
  • turystyki i krajoznawstwa

Fundusze na realizację zadań Grupy mogą być pozyskiwane m.in. w drodze organizacji:

  • pikników szkolnych
  • kiermaszy, jarmarków lub loterii
  • wpłat z tytułu 1% podatku – w tym celu w zeznaniu podatkowym należy wpisać: KRS: 0000338389 cel szczegółowy 1%: 10038 Grupa OPP – Szkoła Podstawowa nr 2 w Górze Kalwarii
  • darowizn na rachunek bankowy Fundacji Sedeka Warszawa, Alior Bank SA numer konta: 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845, tytułem: 10038 Grupa OPP – Szk. Podst. nr 2 w Górze Kalwarii

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego