Gdzie szukać pomocy?

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły, przedstawiamy Państwu wykaz osób i instytucji, do których można się zgłosić w sytuacjach trudnych, wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej oraz informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa obowiązujących w naszej szkole.

Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii, ul. Kalwaryjska 3:

2. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowych, ul. Ks. Sajny 2a, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 22 757 68 20, 22 736 31 21

3. Policja Tel. alarmowe: 997, 112 Komisariat Policji w Górze Kalwarii -22 756 70 18; 22 604 52 13

4. Ośrodek Pomocy Społecznej Góra Kalwaria, ul. rtm. Witolda Pileckiego 10 tel. 22 727 33 36

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 30 Tel. 22 756 44 55; 516 266 753

Punkty zamiejscowe:

 • Góra Kalwaria ul. Ks. Sajny 4 tel. 22 727 48 78; 516 266 734
 • Tarczyn, ul. Szarych Szeregów 8 (budynek Zespołu Szkół-2. piętro) tel. 22 727 86 61

6. Fundacja Offka – Fundacja Centrum Rozwoju Offka, ul. Pileckiego 10, Góra Kalwaria tel. 607 525 621 e-mail: info@offka.pl www.facebook.com/CentrumRozwojuOffka

7. Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 458 28 00 ; 22 458 25 00
 • CePeLek – Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska Warszawa, ul. Koszykowa 78 tel. 22 429 11 03 do 06
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa, ul. Dzielna 7 tel. 22 468 25 47
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz ich rodzin Warszawa, ul. Zamiany 13 tel. 22 644 83 18
 • Centrum Zdrowia Piaseczno, ul. Czajewicza 5/7 tel. 22 735 00 36; 22 735 00 37; 604 121 560

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 tel. 22 756 62 40 9 (42 do 45)

8. Fundacje i stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie PATRONAT – dla rodzin chcących wyjść z kryzysu i mających i mających problemy opiekuńczo-wychowawcze Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 7/118 tel. 735 037 234; 880 020 742
 • Stowarzyszenie OPTA – pomoc skierowana do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności do rodzin przeżywających kryzysy, związane m.in. z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia Warszawa, ul. Marszałkowska 85/34 tel. 22 424 09 89
 • Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie – skupia osoby z doświadczeniem zaburzeń psychicznych i ich rodziny oraz profesjonalistów tel. 22 614 16 49

9. Inne:

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Piaseczno, ul. Pomorska 1 tel. 22 750 41 70; 600 471 700
 • Poradnia Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warszawa, ul. Belgijska 4 tel. 22 845 12 12 10.

10. Telefony:

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę -116 111
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
 • Telefon w sprawie zaginionego dziecka – 116 000
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich -800 676 676
 • Telefon dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym – 116 123
 • Policyjny telefon zaufania ds. przeciwdziałania zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 800 120 226
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki- Narkomania” – 801 199 990
 • Telefon zaufania „Uzależnienia behawioralne” – 801 889 880
 • Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele – 800 280 900
 • Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego -800 70 22 22
 • Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich Fundacji Nagle-Sami -800 108 108
 • Zatrzymaj przemoc – 0800 12 01 48
 • Całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi ITAKA – 0801 247070
 • Numer alarmowy z tel komórkowego – 112
 • Pogotowie ratunkowe – 999
 • Straż pożarna – 998

Informacja dla rodziców dotycząca procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły:

1. Dokumenty szkoły:

Na stronie szkoły znajdują się następujące dokumenty:

 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Procedury na wypadek wtargnięcia napastnika
 • Procedury postępowania w szkole w przypadku ujawnienia cyberprzemocy/stalkingu
 • Procedury postępowania wobec agresywnego zachowania ucznia
 • Wewnątrzszkolny system „kroków” wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze
 • Zasady przygotowania wycieczek szkolnych
 • Zasady postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia/wypadku
 • Zasady korzystania ze stołówki szkolnej podczas posiłków

2. Regulamin zachowania w poszczególnych salach w szkole.

3. Regulamin przebywania w świetlicy.

4. „Niebieska Karta” – ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. W szatni szkolnej jest dostępna „skrzynka pocztowa” która jest także jedną z form wymiany informacji (szczególnie tych niepokojących) między rodzicami a szkołą.