Informacje dla nauczycieli

Słowo do Nauczycieli

Słowo do Nauczycieli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie nauki zdalnej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie nauki zdalnej

Zaproszenie Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

Zaproszenie Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

Konsultacje nauczycieli – luty 2019 r.

Konsultacje nauczycieli – luty 2019 r.

Rada pedagogiczna – sierpień 2017

Rada pedagogiczna – sierpień 2017

Rada pedagogiczna – sierpień 2016

Rada pedagogiczna – sierpień 2016

Terminy rad pedagogicznych w roku szkolnym 2015/2016

Terminy rad pedagogicznych w roku szkolnym 2015/2016

Rada Pedagogiczna – sierpień 2014

Rada Pedagogiczna – sierpień 2014

Spotkanie wychowawców klas czwartych

Spotkanie wychowawców klas czwartych

Terminy rad pedagogicznych w roku szkolnym 2013/2014

Terminy rad pedagogicznych w roku szkolnym 2013/2014

Warsztaty dla nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014

Warsztaty dla nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014

Rada pedagogiczna sierpniowa – rok szkolny 2013/2014

Rada pedagogiczna sierpniowa – rok szkolny 2013/2014