Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2021 r.
Zebrania z rodzicami klas 0-8 6-7.09.2021 r.
Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Ślubowanie klas pierwszych. 14.10.2021 r.
Konsultacje nauczycieli klas 0-3 26.10.2021 r.
Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy 1.11.2021 r.
Szkolne obchody Święta Niepodległości 10.11.2021 r.
Święto Niepodległości – dzień wolny od pracy 11.11.2021 r.
Dzień wolny od zajęć po odpracowaniu w dniu 6.11.2021 12.11.2021 r.
Zebranie rodziców 14.12.2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2021 r.
Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy 6.01.2022 r.
Dzień wolny od zajęć – do odpracowania 5.03.2022 r. 7.01.2022 r.
Koniec pierwszego półrocza 28.01.2022 r.
Ferie zimowe 31.01-13.02.2022 r.
Zebranie rodziców 22.02.2022 r.
Konsultacje nauczycieli 29.03.2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.2022 r.
Dzień wolny od zajęć – do odpracowania 7.05.2022 2.05.2022 r
Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od pracy 3.05.2022 r.
Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 4.05.2022 r.
Zebranie rodziców 10.05.2022 r.
Egzaminy ósmoklasisty 24-26.05.2022 r.
Zebranie rodziców klas 0-8 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych) 7.06.2022 r.
Boże Ciało – dzień wolny od pracy 16.06.2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńcze 17.06.2022 r.
Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022 r.