Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017 r.
Zebrania z rodzicami klas 0-6 12.09.2017 r.
Konsultacje nauczycieli 10.10.2017 r.
Ślubowanie klas pierwszych 13.10.2017 r.
Akademia szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej 16.10.2017 r.
Akademia szkolna z okazji Święta Niepodległości 10.11.2017 r.
Zebranie rodziców klas 0-6 14.11.2017 r.
Dzień otwarty klas 4-6, informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi 12.12.2017 r.
Wigilia Szkolna 22.12.2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017 r.
Nowy Rok – dzień wolny od pracy 01.01.2018 r.
Koniec pierwszego półrocza 12.01.2018 r.
Ferie zimowe 15-28.01.2018 r.
Zebranie rodziców klas 0-6 30.01.2018 r.
Dzień Otwarty Szkoły 03.03.2018 r.
Dzień otwarty klas 0-6 13.03.2018 r.
Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych 28.03.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04.2018 r.
Zebranie rodziców klas 0-6 24.04.2018 r.
Akademia szkolna z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 07.05.2018 r.
Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 03.03.2018 r. 30.04.2018 r.
Święto Pracy – dzień wolny od pracy 01.05.2018 r.
Dzień wolny po odpracowaniu w czasie Święta Góry Kalwarii 02.05.2018 r.
Święto Konstytucji 3-go Maja – dzień wolny od pracy 03.05.2018 r.
Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 19.05.2017 r. 04.05.2018 r.
Konsultacje nauczycieli, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 18.05.2018 r.
Dzień Patrona Szkoły 18.05.2018 r.
Boże Ciało 31.05.2018 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńcze 01.06.2018 r.
Zebranie rodziców klas 0-6 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych) 04.06.2018 r.
Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018 r.