Materiały dla nauczycieli

Udział nauczycieli w programie zaburzeń typu grafomotorycznego

Kolejny raz w ramach Szkolnego Systemu Pomocy zapraszam do programu profilaktyki w naszej szkole tym razem w zakresie profilaktyki zaburzeń typu grafomotorycznego. Z danych publikowanych przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne oraz z naszych codziennych obserwacji wynika że stan kompetencji grafomotorycznych naszych dzieci jest alarmujący… Czytaj więcej

Ćwiczenia słuchu fonematycznego

Propozycje do zastosowania ich na zajęciach w kl. 0-III
Małe dzieci uczymy rozróżniać dźwięki wydawane przez pojazdy, zwierzęta, stukot butów, skrzypnięcie drzwi, posługujemy się obrazkami. Następnie dzieci próbują naśladować słyszane głosy oraz rozpoznawać i różnicować dźwięki z otoczenia np. głosy ludzi, natury, zwierząt, instrumentów. Wiele ciekawych zabaw słuchowych można przeprowadzić podczas spaceru… Czytaj więcej

Profilaktyka zaburzeń typu słuchowego i przeciwdziałania hałasowi

Coraz większa liczba dzieci w naszej szkole wykazuje cechy zaburzeń typu słuchowego. Jedną z alarmujących przyczyn niepowodzeń szkolnych naszych dzieci jest wszechobecny hałas. Utrudnia on koncentrację uczniów na zadaniu, przeszkadza w prawidłowym rozwoju procesów poznawczych i psychicznych warunkujących dobre czytanie i pisanie. Brak ciszy przyczynia się również do tego, że nasze dzieci słuchając – nie słyszą… Czytaj więcej

Udział nauczycieli - wychowawców w systemie pomocy dzieciom ze specyficznymi problemami edukacyjno - wychowawczymi w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Księcia Janusza W Górze Kalwarii

Wzajemne relacje teoretyczno-poznawcze i edukacyjne pedagogiki ogólnej i specjalnej ujawniają się również na płaszczyźnie funkcji inspiratorskiej, innowacyjnej, integracyjnej kreatywnej i transgresyjnej nauczyciela, wychowawcy, który w dzisiejszej szkole pełni ważną rolę profilaktyczną… Czytaj więcej

Wady postawy

Postawa to sposób „trzymania się”, poruszania się człowieka. Postawa uwarunkowana jest nawykiem ruchowym, podłożem morfologicznym i funkcjonalnym oraz codzienną działalnością człowieka. Jakie są przyczyny wad postawy i im jak zapobiegać?… Czytaj więcej

Ćwiczenia śródlekcyjne

W ostatnich latach zaburzenia statyki ciała stanowią duży problem. Z każdym rokiem pojawia się wzrost przypadków wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. Obserwuje się również wzrost chorób przeciążeniowych kręgosłupa u dorosłych… Czytaj więcej

Trudne zachowania ucznia

Jak reagować? Jak unikać błędów? Najczęściej wymieniane przez rodziców i nauczycieli problemy to trudności w zachowaniu dziecka, związane z zaburzoną koncentracją uwagi, nadruchliwością, nadimpulsywnością… Czytaj więcej