Trudne zachowania ucznia

Jak reagować? Jak unikać błędów? Najczęściej wymieniane przez rodziców i nauczycieli problemy to trudności w zachowaniu dziecka, związane z zaburzoną koncentracją uwagi, nadruchliwością, nadimpulsywnością.

Prezentacja przygotowana przez panią Małgorzatę Mróz zawiera wskazówki, jak pomóc dziecku przejawiającemu takie zaburzenia. Pobierz