Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2022 r.
Zebrania z rodzicami klas 0-8 6.09.2022 r.
Zebrania z rodzicami klas 8 – informacja o egzaminie ósmoklasisty 20.09.2022 r.
Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2022 r.
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Ślubowanie klas pierwszych. 14.10.2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńcze 31.10.2022 r.
Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy 1.11.2022 r.
Szkolne obchody Święta Niepodległości 10.11.2022 r.
Święto Niepodległości – dzień wolny od pracy 11.11.2022 r.
Zebranie rodziców 13.12.2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2022 r.
Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy 6.01.2023 r.
Koniec pierwszego półrocza 27.01.2023 r.
Zebranie rodziców 31.01.2023 r.
Ferie zimowe 13-26.02.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11.04.2023 r.
Święto Pracy – dzień wolny od pracy 1.05.2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńcze 2.05.2023 r.
Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od pracy 3.05.2023 r.
Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 4.05.2023 r.
Zebranie rodziców 9.05.2023 r.
Egzaminy ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych 23-25.05.2023 r.
Zebranie rodziców klas 0-8 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych) 5.06.2023 r.
Boże Ciało – dzień wolny od pracy 8.06.2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńcze 9.06.2023 r.
Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023 r.