Dokumenty dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii Pobierz
Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (załącznik nr 3) Pobierz
Wniosek o organizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (załącznik nr 6) Pobierz
Rezygnacja z zajęć przyznanych przez szkołę w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 5) Pobierz
Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 1) Pobierz
Wniosek o zatwierdzenie przez dyrektora szkoły ustalonych przez Zespół form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 2) Pobierz
Informacja dla rodzica o przyznanych formach pomocy (załącznik nr 4) Pobierz