Dokumenty Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Pobierz
Uchwała Rady Rodziców w sprawie trybu przeprowadzania pierwszych wyborów do nowej Rady Rodziców Pobierz

Konto Rady Rodziców

Rada rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2
Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii
88 8003 0003 2001 0002 5696 0001