Pedagog

Pedagog szkolny - Irena Maćkowiak

Z Panią pedagog można kontaktować się za pomocą e-maila: irenamack@wp.pl lub telefonicznie 690 879 149

Poniedziałek

12:30 – 16:30

Wtorek

12:30 – 17:30

Środa

7:45 – 15:45

Czwartek

7:45 – 15:45

Piątek

8:00 – 16:00

Pedagog szkolny - Monika Węcławiak

Poniedziałek

8.00 – 12.30

Wtorek

8.00 – 12.30

Środa

12:00 – 12:45

Czwartek

Piątek

Zadania pedagoga szkolnego

Rozpoznaje:

  • Potrzeby poznawcze, emocjonalne, społeczne uczniów
  • Przyczyny niepowodzeń szkolnych
  • Przyczyny trudności wychowawczych

Organizuje, koordynuje, inicjuje:

  • Formy pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  • Działanie wychowawcze i profilaktyczne
  • Pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Współpracuje:

  • Ze społecznością szkolną
  • Z instytucjami i organizacjami wspierającymi oświatę i wychowanie
  • Ze środowiskiem lokalnym