Pedagog

Pedagog szkolny - Irena Maćkowiak

Z Panią pedagog można kontaktować się za pomocą e-maila: irenamack@wp.pl lub telefonicznie 690 879 149

Poniedziałek

10:00- 16:00

Wtorek

8:00 – 13:00

Środa

10:30-12:20

Czwartek

7:30 – 12:30

Piątek

9:00-15:00

Pedagog szkolny - Agnieszka Kamola

Poniedziałek

9:20-12:20 (s. 35B)

Wtorek

10:15 – 12:15 (przedszkole)

Środa

9:20-12:20

Czwartek

13:00 – 14:00

Piątek

Pedagog specjalny - Justyna Sopyła (s. 35B)

Poniedziałek

12:00 – 15:30

Wtorek

9:10 – 15:10

Środa

10:00 – 15:30

Czwartek

11:00 – 16:00

Piątek

9:30 – 12:30

Zadania pedagoga szkolnego

Rozpoznaje:

  • Potrzeby poznawcze, emocjonalne, społeczne uczniów
  • Przyczyny niepowodzeń szkolnych
  • Przyczyny trudności wychowawczych

Organizuje, koordynuje, inicjuje:

  • Formy pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  • Działanie wychowawcze i profilaktyczne
  • Pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Współpracuje:

  • Ze społecznością szkolną
  • Z instytucjami i organizacjami wspierającymi oświatę i wychowanie
  • Ze środowiskiem lokalnym