Pedagog

Pedagog szkolny - Irena Maćkowiak

Z Panią pedagog można kontaktować się za pomocą e-maila: irenamack@wp.pl lub telefonicznie 690 879 149

Poniedziałek

7:30 – 11:00

Wtorek

7:30 – 10:30

Środa

7:15 – 10:15

11:20 -15:20

Czwartek

11:00 – 17:00

Piątek

12:15 – 15:45

Pedagog szkolny - Monika Węcławiak

Poniedziałek

10:00 – 17:00

Wtorek

10:00 – 16:00

Środa

9:30 – 17:30

Czwartek

7:00 – 14:00

Piątek

7:00 – 13:00

Zadania pedagoga szkolnego

Rozpoznaje:

  • Potrzeby poznawcze, emocjonalne, społeczne uczniów
  • Przyczyny niepowodzeń szkolnych
  • Przyczyny trudności wychowawczych

Organizuje, koordynuje, inicjuje:

  • Formy pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  • Działanie wychowawcze i profilaktyczne
  • Pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Współpracuje:

  • Ze społecznością szkolną
  • Z instytucjami i organizacjami wspierającymi oświatę i wychowanie
  • Ze środowiskiem lokalnym