Pedagog

Pedagog szkolny - Irena Maćkowiak

Z Panią pedagog można kontaktować się za pomocą e-maila: irenamack@wp.pl lub telefonicznie 690 879 149

Poniedziałek

10:00 – 16:00

Wtorek

8:30 – 15:30

Środa

8:30 – 15:30

Czwartek

9:00 – 16:00

Piątek

7:30 – 13:30

Pedagog szkolny - Monika Węcławiak

Poniedziałek

Wtorek

Środa

7:45 – 12:45

Czwartek

Piątek

10:00 – 16:00

Zadania pedagoga szkolnego

Rozpoznaje:

  • Potrzeby poznawcze, emocjonalne, społeczne uczniów
  • Przyczyny niepowodzeń szkolnych
  • Przyczyny trudności wychowawczych

Organizuje, koordynuje, inicjuje:

  • Formy pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  • Działanie wychowawcze i profilaktyczne
  • Pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Współpracuje:

  • Ze społecznością szkolną
  • Z instytucjami i organizacjami wspierającymi oświatę i wychowanie
  • Ze środowiskiem lokalnym