Nauczyciele szkoły

Terminy konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2022/23  Pobierz

Nazwisko i imię Przedmiot/specjalność

Wychowawstwo

Bąkowska Agnieszka terapeuta pedagogiczny
Bielska Aneta nauczyciel współorganizujący kształcenie, psycholog
Biernacka Renata wychowawca w świetlicy
Bolek Joanna edukacja wczesnoszkolna 2b
Borko Janina wychowawca w świetlicy
Borowska Ewa język angielski
Brzeziński Robert wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w klasie sportowej
Chodak Anna język polski
Dmowska Irena geografia 6a
Drewicz Barbara edukacja wczesnoszkolna 3b
Dzwonkowska Ewa nauczyciel współorganizujący kształcenie
Fedynicz-Komosa Aleksandra historia, wychowanie do życia w rodzinie
Figlewicz Katarzyna nauczyciel współorganizujący kształcenie
Gadowska Monika wychowawca w świetlicy, edukacja przedszkolna 1c
wychowawca w  świetlicy
Gronek Grzegorz matematyka
wychowawca w świetlicy
Jankowska Dorota język polski 8a
Jonczyk Ewelina wychowawca świetlicy
Kafara Katarzyna logopeda
Kamola Agnieszka edukacja wczesnoszkolna 3a
Karpacz Iwona historia, bibliotekarz
Kasprzak Monika język angielski
Kindzierska Beata bibliotekarz
Kochański Andrzej muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Kochański Paweł wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w klasie sportowej
Kościołek Alicja nauczyciel współorganizujący kształcenie
Krajewska Magdalena biologia, przyroda 5d
Lewandowska Małgorzata plastyka, informatyka
Lewandowska Marta edukacja przedszkolna, logopeda 0d
Lichocka Katarzyna nauczyciel współorganizujący kształcenie
Lipińska Iwona matematyka 5b
Maćkowiak Irena pedagog
Mielniczuk Estera edukacja przedszkolna 0a
Miszewska Marta nauczyciel współorganizujący kształcenie
Moczydłowska Elżbieta technika, wychowawca w  świetlicy 6c
Modzelewska Mirosława matematyka
Mróz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna 1b
Mujević Emilia informatyka 6b
Nowak Anna fizyka, bibliotekarz
Nowak Jacek wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w klasie sportowej
Obuchowicz Marta nauczyciel współorganizujący kształcenie
Ołdakowska Zofia edukacja wczesnoszkolna 2d
edukacja przedszkolna 0d
Paluszkiewicz Natalia wychowawca świetlicy, edukacja przedszkolna
Pawelec-Błeszyńska Joanna język polski 7a
Pęczek Katarzyna nauczyciel współorganizujący kształcenie
Piętka Katarzyna wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w klasie sportowej
Pobucewicz-Serafin Dorota edukacja przedszkolna 0c
Podstawka Ewelina chemia
Pośnik Elżbieta edukacja wczesnoszkolna, przyroda 1a
Radomska Karolina język polski 5c
Rodak Urszula edukacja wczesnoszkolna 3c
Rodziewicz Justyna wychowanie fizyczne
Rodziewicz Sylwia język angielski 5a
Rosłon Zofia nauczyciel współorganizujący kształcenie
Rybska-Dziedzic Elżbieta religia
Sałyga Jakub wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w klasie sportowej
Sędłak Mateusz historia, wos 7c
Siekaczyńska Anna terapeuta pedagogiczny
Skolimowska Beata nauczyciel współorganizujący kształcenie
Skolimowska Jolanta matematyka
Słapek Dariusz matematyka
Stankiewicz Anna język angielski 4c
Szcześniak Natalia język polski 4a
Świtek Joanna nauczyciel współorganizujący kształcenie, doradca zawodowy
Tabor Magdalena język angielski 8b
Uścińska Dorota edukacja wczesnoszkolna 2a
Wachnik Joanna nauczyciel współorganizujący kształcenie
Węcławiak Monika
Wietocha Zbigniew religia
Wilczyńska Joanna wychowawca świetlicy
Wilk Anna matematyka 4b
Winiarek Wioleta język niemiecki
Wiśniewska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna 2c
Witan Daniel wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w klasie sportowej 7b
Zielińska Agata wychowawca świetlicy, edukacja przedszkolna 1d
edukacja przedszkolna