Skład Rady Rodziców

Rada rodziców
2023/2024
Rada rodziców 2022/2023

Przewodnicząca – Renata Parol
Sekretarz – Anna Chyb
Skarbnik – Sylwester Krasowski

Przewodnicząca – Renata Parol
Sekretarz – Anna Chyb
Skarbnik – Sylwester Krasowski

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca – Agnieszka Paczesna
Członkowie – Renata Utrata i Adam Adamczuk

Rada rodziców 2021/2022

Przewodnicząca – Renata Parol
Zastępca przewodniczącej – Rafał Fabisiak
Sekretarz – Anna Chyb
Skarbnik – Agnieszka Gromadzka

Rada rodziców 2019/2020

Przewodnicząca – Renata Parol
Zastępca przewodniczącej – Rafał Fabisiak
Sekretarz – Katarzyna Pietrzak
Skarbnik – Agnieszka Katana

Rada rodziców 2018/2019

Przewodnicząca – Renata Parol
Zastępca przewodniczącej – Rafał Fabisiak
Sekretarz – Katarzyna Pietrzak
Skarbnik – Iwona Krawczyk

Rada rodziców 2013/2014

Przewodnicząca – Renata Parol
Zastępca przewodniczącej – Grzegorz Gąsior
Sekretarz – Monika Węcławiak
Skarbnik – Jolanta Szymańska
Komisja rewizyjna: Ewa Fąfara, Beata Kopyt, Marlena Dumała, Iwona Krawczyk

Rada rodziców 2012/2013

Przewodnicząca – Renata Parol
Sekretarz – Monika Węcławiak
Skarbnik – Jolanta Szymańska
Komisja rewizyjna: Jolanta Gieleniewska, Karolina Cybulska, Ewa Fąfara, Beata Kopyt