Udział nauczycieli - wychowawców w systemie pomocy dzieciom ze specyficznymi problemami edukacyjno - wychowawczymi w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Księcia Janusza W Górze Kalwarii

„Wzajemne relacje teoretyczno- poznawcze i edukacyjne pedagogiki ogólnej i specjalnej ujawniają się również na płaszczyźnie funkcji inspiratorskiej, innowacyjnej , integracyjnej kreatywnej i transgresyjnej nauczyciela, wychowawcy który w dzisiejszej szkole pełni ważną rolę profilaktyczną.

Wychodząc naprzeciw idei integracji, celom badawczo-poznawczym nauczycieli, potrzebom edukacyjnym dzieci i oczekiwaniom ich rodziców- przedstawiam system pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach przedmiotowych objętych planem nauczania w szkole podstawowej.”

Więcej w materiale przygotowanym przez panią Bożenę Gromadzką – reedukatora Pobierz