Udział nauczycieli w programie zaburzeń typu grafomotorycznego

Przybywa uczniów, którzy nie przestrzegają zasad estetycznego pisania, co nastręcza nie tylko wiele kłopotów samym dzieciom ale także i nam – nauczycielom, którzy wytwory grafomotoryczne dzieci odczytują. Udział w programie należy traktować jako proces aktywny lecz długotrwały. Każde bowiem dziecko – w tym z zaburzeniami grafomotorycznymi – może mieć inne tego stanu przyczyny zatem i różne tempo dochodzenia do przestrzegania zasad poprawnego zapisu grafomotorycznego. Nie zrażajmy się żmudną pracą w tym zakresie, gdyż: pomagając dzieciom – pomagamy samym sobie.

Materiał przygotowany przez panią Bożenę Gromadzką – „Udział nauczycieli w programie zaburzeń typu grafomotorycznego” Pobierz