Wady postawy

Postawa to sposób „trzymania się”, poruszania się człowieka. Postawa uwarunkowana jest nawykiem ruchowym, podłożem morfologicznym i funkcjonalnym oraz codzienną działalnością człowieka. Jakie są przyczyny wad postawy i im jak zapobiegać?

Na to pytanie stara się udzielić odpowiedzi pani Justyna Wietecha – nauczycielka wychowania fizycznego oraz prowadząca gimnastykę korekcyjną – w prezentacji Pobierz