Posłuchaj jak brzmi cisza

Drodzy Uczniowie. Coraz większa liczba dzieci w naszej szkole wykazuje cechy zaburzeń typu słuchowego. Jedną  z alarmujących  przyczyn Waszych niepowodzeń szkolnych  jest wszechobecny hałas. Utrudnia on koncentrację, przeszkadza w prawidłowym rozwoju procesów poznawczych i psychicznych warunkujących dobre czytanie i pisanie.

Brak ciszy przyczynia się do tego, że słuchając – nie słyszycie. Czytając –  nie pamiętacie przeczytanej treści w odroczeniu czasowym.

Hałas uniemożliwia wam  prawidłowy odpoczynek emocjonalny. Dobry rozwój funkcji percepcji słuchowej jest wysoce utrudniony – więc  popełniacie rażące słuchowe błędy w pisowni ortograficznej. Czas temu przeciwdziałać!

Skutki nadmiernego hałasu

Skutki długotrwałego działania hałasu ujawniają się powoli. Można nawet nie zauważyć, że słyszymy gorzej niż kiedyś. Hałas zwykle lekceważymy, godzimy się z nim tłumacząc to względami cywilizacyjnymi. Przywykliśmy do niego i przestajemy go zauważać. Tymczasem hałas bardzo negatywnie wpływa na zdrowie człowieka, a przede wszystkim niszczy komórki czuciowe w uchu wewnętrznym, które nie mają zdolności odnawiania się. Możemy zatem przypuszczać, że ze względu na ciągłe narażenie organizmu na hałas , będziemy stopniowo głuchnąć. W prosty sposób przekłada się to na jakość podstawowych procesów psychicznych i fizjologicznych warunkujących trudny proces czytania, pisania, rozumowania, abstrahowania. Analizatory słuchu nie mając odpowiednich warunków do dobrego rozwoju uniemożliwiają czytanie analityczno- syntetyczne. Dzieci nie wyróżniają głosek, sylab w wyrazach. Nie wyróżniają też naturalnie wyrazów w zdaniu. Nie posiadając odpowiedniej świadomości fonologicznej – mylą litery, pomijają je w wyrazach. Nie rozumieją znaczenia słów różniących się głoską więc zamiast np. koza- czytają kosa i tak to rozumieją.

Hałas wywiera także ujemny wpływ na cały układ nerwowy, co objawia się zawrotami i bólem głowy, szumem w uszach, ponadto zaburzeniami snu, podwyższonym ciśnieniem krwi. Dzieci choć nieświadomie, są ciągle zmęczone. Utrudniona jest aktywność fizyczna , intelektualna , zdolność do koncentracji uwagi , analityczno- syntetycznego rozumowania: przyczyna- skutek. To najczęstsza geneza nadpobudliwości psychoruchowej dzieci od najmłodszych lat ich życia. Dzieci niedosłyszących przybywa tak szybko,, że specjaliści zaczęli zaliczać niedosłuch do chorób cywilizacyjnych. W nadmiernym hałasie żyje co najmniej 1/3 Polaków. Hałas utrudnia życie dzieciom szczególnie. Testy wykazały znacznie słabsze rezultaty nauki języków obcych i trwałego zapamiętywania u dzieci stale – świadomie lub nie- narażonych na hałas. Jest on groźny dla nas , gdyż skraca życie przeciętnie o 10 lat. Obecnemu pokoleniu głuchota grozi aż 40% Polaków. Hałas ma wpływ na ogólną kondycję człowieka. Dom jest najpierwszym, naturalnym środowiskiem dobrego rozwoju dziecka i człowieka. Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, drażliwością, podwyższeniem ciśnienia krwi, bóle i zawrotami głowy, czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu. U małych dzieci hałas budzi duży niepokój, niepewność, zagubienie. Nie wszyscy są jednakowo wrażliwi na po hałasowe uszkodzenie słuchu. Istnieją czynniki predysponujące zależnie od genów, ogólnego stanu zdrowia, warunków środowiskowych. Najbardziej wrażliwi na działanie hałasu są ludzie młodzi i małe dzieci. Szczególnie narażone są osoby, u których w rodzinie występuje niedosłuch, osoby długo przebywające w głośnym otoczeniu, aktualnie chore, leczone lekami potencjalnie uszkadzającymi słuch, cierpiące na stany zapalne uszu, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, wreszcie same mające niedosłuch, który w wyniku przebywania w hałasie może się pogłębić.

Jak w domu, na podwórku zapobiegać hałasowi i chorobom z niego wynikającym?

  • Bądź świadomy potrzeb dobrego stanu twojego ogólnego funkcjonowania.
  • Czas wysiłku, musi kompensować odpoczynek, cisza( codziennie „słuchać, jak brzmi cisza”)
  • Ograniczaj hałas.
  • Odkryj przyjemność cichej rozmowy.
  • Ściszaj sprzęt grający.
  • Jak najrzadziej używaj słuchawek do słuchania ostrej muzyki pop.
  • Korzystaj jednocześnie tylko z jednego sprzętu gospodarstwa domowego.
  • Wkładaj do uszu stopery, gdy torpedują cię decybele.
  • Zapewniaj systematyczny odpoczynek uszom, np. wybierz się na spacer do lasu, do parku.
  • Słuchaj jak brzmi cisza przed każdą aktywnością intelektualną.

Nadchodzące wakacje – to dobry moment na świadomy wybór tego, co służy dobremu rozwojowi i wypoczynkowi. Nie zapomnijcie o codziennym „słuchaniu ciszy”. Ona pozwoli zrównoważyć zmęczenie po całym roku pracy. Zapewni wam dobry kontakt z przyrodą i właściwy wypoczynek.

Życzę Wam wszystkim przyjemności w dbaniu o zdrowie i radości ze „słuchania jak brzmi cisza”.