Sport 2016-2017

Powiatowe zawody w piłkę siatkową dziewczyn

Powiatowe zawody w piłkę siatkową dziewczyn

Międzyklasowy Turniej tenisa stołowego klas V i VI dziewczynek i chłopców

Międzyklasowy Turniej tenisa stołowego klas V i VI dziewczynek i chłopców

Gminny Turniej tenisa stołowego dziewczynek i chłopców

Gminny Turniej tenisa stołowego dziewczynek i chłopców

Gminne zawody w piłkę siatkową dziewczyn

Gminne zawody w piłkę siatkową dziewczyn

Gminne zawody w piłkę siatkową chłopców

Gminne zawody w piłkę siatkową chłopców

Gminne zawody w unihokeja chłopców

Gminne zawody w unihokeja chłopców

Gminne zawody w unihokeja dziewczyn

Gminne zawody w unihokeja dziewczyn

Gminne zawody w piłkę koszykową dziewczynek

Gminne zawody w piłkę koszykową dziewczynek

Gminne zawody w piłkę koszykową chłopców

Gminne zawody w piłkę koszykową chłopców

Międzyklasowe zawody w piłkę koszykową

Międzyklasowe zawody w piłkę koszykową

Międzyklasowy turniej piłki koszykowej klas VI dziewcząt

Międzyklasowy turniej piłki koszykowej klas VI dziewcząt

Międzyklasowy turniej piłki koszykowej klas VI chłopców

Międzyklasowy turniej piłki koszykowej klas VI chłopców