Nauka zdalna - informacje i materiały dla rodziców

Nowy Komunikat Policji Mazowieckiej

Nowy Komunikat Policji Mazowieckiej

Informacja dla rodziców na temat nauki zdalnej i aplikacji Office 365

Informacja dla rodziców na temat nauki zdalnej i aplikacji Office 365

“Masz tę moc!” – publikacja dla dzieci i rodziców

“Masz tę moc!” – publikacja dla dzieci i rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie nauki zdalnej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie nauki zdalnej

Komunikat Policji Mazowieckiej

Komunikat Policji Mazowieckiej

Jak zadbać o bezpieczną i higieniczną pracę dzieci z komputerem?

Jak zadbać o bezpieczną i higieniczną pracę dzieci z komputerem?

Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych?

Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych?

Propozycje ćwiczeń w domu z Integracji Sensorycznej

Propozycje ćwiczeń w domu z Integracji Sensorycznej

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?

Nauczanie zdalne – u kogo szukać informacji?

Nauczanie zdalne – u kogo szukać informacji?

Materiały do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Materiały do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Apel Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Rodziców

Apel Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Rodziców